Dự báo thời tiết Huyện Thanh Chương - Nghệ An 5 ngày tới

Hiện tại
mây thưa
30°

mây thưa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  35.5%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.1°/27.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.47 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:53
CN 24/09
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  81.3%
 • Lượng mưa
  2.34 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.7°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.42 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:52
T2 25/09
mưa cường độ nặng
26°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/26.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  62.31 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.1°/24.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.11 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:51
T3 26/09
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  34.97 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27°/25.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/26.7°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.06 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:51
T4 27/09
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.9%
 • Lượng mưa
  23.41 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.5°/25.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.08 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:50

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thanh Chương - Nghệ An 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thanh Chương - Nghệ An 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Thanh Chương

bầu trời quang đãng

28°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:53

Thấp/Cao

26°

/

32°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.55 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

2

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:53 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thanh Chương