Thời tiết Huyện Thanh Chương - Nghệ An theo giờ

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.56

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.25

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.16

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.86 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.53

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.37 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.28

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.71 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.25

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
6.15 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.15

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
6.56 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.34

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
4.74 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.96

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.11

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.51

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.16 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.71 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.16 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

61%

T5 23/03
Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.58

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.29

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.22

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.61

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.34

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.31

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.21

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
3.45 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.38

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.39

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.88

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.51

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.07 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.02 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

51%

T6 24/03
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

52%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thanh Chương - Nghệ An trong 12h tới

Thời tiết Huyện Thanh Chương

bầu trời quang đãng

26°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

06:00/18:08

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

39°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.04 km/h

Điểm ngưng

16°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:00 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thanh Chương