Dự báo thời tiết Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An 5 ngày tới

Hiện tại
mây cụm
29°

mây cụm

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.5°/30.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  7.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.6°/25.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.6°/27.2°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  5.87 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 13/04
bầu trời quang đãng
30°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.6°/30.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.2°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.9°/28.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.19 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 14/04
bầu trời quang đãng
30°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.3°/31.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  6.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.1°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.3°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.21 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 15/04
mưa cường độ nặng
30°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.6°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  34.65 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.5°/23.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/28.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.58 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 16/04
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.3°/29.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  14.01 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.1°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.6°/27.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.17 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Quỳnh Lưu

bầu trời quang đãng

25°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

23°

/

30°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.21 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quỳnh Lưu