Dự báo thời tiết Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:08 pm

Gió
4.35 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:08 pm

Gió
5.26 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:08 pm

Gió
4.29 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:09 pm

Gió
4.02 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:09 pm

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:09 pm

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:09 pm

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:09 pm

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:10 pm

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:10 pm

Gió
3.73 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:11 pm

Gió
4.06 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:11 pm

Gió
4.31 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:11 pm

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:11 pm

Gió
4.62 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:11 pm

Gió
5.06 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:12 pm

Gió
5.15 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:12 pm

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

58%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Quỳnh Lưu

bầu trời quang đãng

27°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 29°

Bình minh/Hoàng hôn

06:00/18:08

Thấp/Cao

26°

/

38°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.01 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:00 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quỳnh Lưu