Dự báo thời tiết Huyện Nghi Lộc - Nghệ An 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/29.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  22.26 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/27.6°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.67 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 21/05
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/30.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  4.87 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.7°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.3°/28.2°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.02 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 22/05
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  5.89 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.4°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/27.1°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.23 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 23/05
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/27.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  7.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/27.6°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 24/05
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/29.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  69.8%
 • Lượng mưa
  4.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/28.6°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.85 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nghi Lộc - Nghệ An 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Nghi Lộc - Nghệ An 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Nghi Lộc

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

29°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.46 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nghi Lộc