Dự báo thời tiết Huyện Nghi Lộc - Nghệ An 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
4.03 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
5.22 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
4.21 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.99 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
4.21 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
4.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.51 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.38 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
4.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nghi Lộc - Nghệ An 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Nghi Lộc - Nghệ An 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Nghi Lộc

bầu trời quang đãng

27°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 27°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:00/18:08

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

38°

độ ẩm

Độ ẩm

52%

áp suất

Áp suất

1002 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.2 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

16°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:00 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nghi Lộc