Dự báo thời tiết Huyện Kỳ Sơn - Nghệ An 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
2.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
2.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
2.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
2.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
2.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.31 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.16 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
4.22 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kỳ Sơn - Nghệ An 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Kỳ Sơn - Nghệ An 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Kỳ Sơn

mây cụm

23°

mây cụm

Cảm giác như 24°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:29/17:53

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

25°

độ ẩm

Độ ẩm

86%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.12 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

21°

uv

UV

0.23

Bình minh / Hoàng hôn

6:29 am
5:53 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kỳ Sơn