Dự báo thời tiết Huyện Kỳ Sơn - Nghệ An 5 ngày tới

Hiện tại
mây thưa
30°

mây thưa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  35.7%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.2°/27.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.2°/29.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.47 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:53
CN 24/09
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/31.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  81.4%
 • Lượng mưa
  3.24 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.4°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.42 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:52
T2 25/09
mưa cường độ nặng
26°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/26.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  62.91 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.8°/24.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/25.3°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.11 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:51
T3 26/09
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/27.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  35.27 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.5°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.06 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:51
T4 27/09
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/29.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.4%
 • Lượng mưa
  23.01 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.5°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.08 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:50

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kỳ Sơn - Nghệ An 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Kỳ Sơn - Nghệ An 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Kỳ Sơn

mây thưa

29°

mây thưa

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:53

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.65 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

4.61

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:53 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kỳ Sơn