Dự báo thời tiết Huyện Nam Trực - Nam Định 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.52 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.8 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

18°/16°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.82 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

17°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.33 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

19°/16°

temperature
Sáng/tối

19°/18°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

14°/13°

temperature
Sáng/tối

15°/14°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.17 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

13°/15°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.81 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

13°/12°

temperature
Sáng/tối

14°/12°

Áp suất

1024 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
7.05 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

11°/12°

temperature
Sáng/tối

11°/12°

Áp suất

1026 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.05 km/h
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nam Trực - Nam Định 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Nam Trực - Nam Định 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Nam Trực

mây thưa

24°

mây thưa

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

22°

/

28°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.18 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nam Trực