Thời tiết Huyện Nam Trực - Nam Định theo giờ

T2 20/05
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.68

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.03

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.05

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.06

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.14

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

8.522 km

UV

6.88

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.6

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.85

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.62

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.49

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

91%

T3 21/05
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.7

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.26

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.88

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.9 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.06

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.05 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.09

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.15

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.34

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.4

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.62

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.15

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.71

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2 km/h
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nam Trực - Nam Định trong 12h tới

Thời tiết Huyện Nam Trực

mưa vừa

25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.07 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nam Trực