Dự báo thời tiết Huyện Vĩnh Hưng - Long An 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
36°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.4°/39°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0%
 • Lượng mưa
  0.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37°/25.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.1°/31.6°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.56 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:58/18:06
T5 23/03
mây rải rác
36°

mây rải rác

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.4°/38°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -1%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.5°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.9°/32.1°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.31 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:58/18:06
T6 24/03
mây cụm
37°

mây cụm

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/39.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.2%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37.4°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/32.8°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  6.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:57/18:06
T7 25/03
mây rải rác
38°

mây rải rác

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/38.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -1%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  39°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  6.46 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/18:06
CN 26/03
mây cụm
37°

mây cụm

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.7°/37.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.2%
 • Lượng mưa
  0.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37.8°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.28 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/18:06

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vĩnh Hưng - Long An 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Vĩnh Hưng - Long An 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Vĩnh Hưng

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:58/18:06

Thấp/Cao

23°

/

38°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.41 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:58 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Vĩnh Hưng