Dự báo thời tiết Huyện Vĩnh Hưng - Long An 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.83 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
5.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
4.91 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.16 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.16 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
4.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

36%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vĩnh Hưng - Long An 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Vĩnh Hưng - Long An 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Vĩnh Hưng

mây đen u ám

37°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:57/18:06

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

37°

độ ẩm

Độ ẩm

31%

áp suất

Áp suất

1004 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.29 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

17°

uv

UV

2.29

Bình minh / Hoàng hôn

5:57 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Vĩnh Hưng