Dự báo thời tiết Huyện Thạnh Hóa - Long An 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:15 pm

Gió
4.49 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:15 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:16 pm

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:16 pm

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:16 pm

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:17 pm

Gió
5.09 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:17 pm

Gió
3.94 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:17 pm

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:17 pm

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:18 pm

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thạnh Hóa - Long An 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thạnh Hóa - Long An 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Thạnh Hóa

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:32/18:15

Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.61 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:32 am
6:15 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thạnh Hóa