Dự báo thời tiết Huyện Thạnh Hóa - Long An 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/26.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  22.37 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.5°/24.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/24.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.83 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:45
T3 03/10
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/29.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  16.86 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.6°/24.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.09 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:45
T4 04/10
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  13.57 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.3°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/27.9°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.25 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:44
T5 05/10
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  6.42 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.4°/25.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.17 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:43
T6 06/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/30.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  85.6%
 • Lượng mưa
  3.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/30.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:43

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thạnh Hóa - Long An 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thạnh Hóa - Long An 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Thạnh Hóa

mưa vừa

25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/17:45

Thấp/Cao

24°

/

26°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.67 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.78

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thạnh Hóa