Dự báo thời tiết Huyện Tân Trụ - Long An 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:48 pm

Gió
4.95 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:48 pm

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:47 pm

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:46 pm

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:46 pm

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:45 pm

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:45 pm

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:44 pm

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:43 pm

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:43 pm

Gió
4.45 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:42 pm

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:42 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:41 pm

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:40 pm

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:40 pm

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:39 pm

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:39 pm

Gió
2 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:38 pm

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:38 pm

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:37 pm

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Trụ - Long An 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Tân Trụ - Long An 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Tân Trụ

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:48

Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.99 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

5.26

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tân Trụ