Dự báo thời tiết Huyện Tân Trụ - Long An 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/38.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  41.4%
 • Lượng mưa
  0.54 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/35.4°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  6.09 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:52/18:05
T2 03/04
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/36.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92%
 • Lượng mưa
  4.74 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.3°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/34.4°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.97 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/18:05
T3 04/04
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/37.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86.2%
 • Lượng mưa
  0.93 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.5°/27.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/32.1°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.16 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:50/18:05
T4 05/04
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/36.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  78.6%
 • Lượng mưa
  2.31 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.4°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/34.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.07 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:50/18:05
T5 06/04
bầu trời quang đãng
33°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/37.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36.8%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.4°/27.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/37.9°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.71 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:49/18:05

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Trụ - Long An 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tân Trụ - Long An 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Tân Trụ

mây cụm

24°

mây cụm

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:52/18:05

Thấp/Cao

24°

/

38°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.62 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:52 am
6:05 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tân Trụ