Dự báo thời tiết Huyện Cần Đước - Long An 5 ngày tới

Hiện tại
mây thưa
37°

mây thưa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/37.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.6%
 • Lượng mưa
  0.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37.7°/25.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/33.3°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.27 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/18:06
CN 26/03
bầu trời quang đãng
36°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.3°/39°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  2.7%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.7°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.4°/31.2°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  6.89 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/18:06
T2 27/03
mây đen u ám
35°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/37.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.8%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/31.5°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  6.35 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:55/18:05
T3 28/03
mây cụm
35°

mây cụm

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/35.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19.1%
 • Lượng mưa
  0.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36°/27.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.9°/28.9°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.43 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:55/18:05
T4 29/03
mưa nhẹ
36°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/37°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  34%
 • Lượng mưa
  1.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.9°/28.1°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.83 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:54/18:05

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cần Đước - Long An 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cần Đước - Long An 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Cần Đước

mây rải rác

37°

mây rải rác

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

05:56/18:06

Thấp/Cao

24°

/

37°

Độ ẩm

32%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.21 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

9.27

Bình minh / Hoàng hôn

5:56 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cần Đước