Dự báo thời tiết Huyện Cần Đước - Long An 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:15 pm

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:15 pm

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:16 pm

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:16 pm

Gió
3.86 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:16 pm

Gió
4.77 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:17 pm

Gió
5.27 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:17 pm

Gió
4.32 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:17 pm

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:17 pm

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:18 pm

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cần Đước - Long An 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cần Đước - Long An 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Cần Đước

mưa nhẹ

24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:32/18:15

Thấp/Cao

24°

/

26°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

7.204 km

wind

Gió

2.26 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:32 am
6:15 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cần Đước