Thời tiết Lào Cai theo giờ

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.59

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.21

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.72

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.99

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.67

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.54

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.34

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

83%

CN 03/03
Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.44 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.31 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.35 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.15 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.12 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.24 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.11 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.2

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.36 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.18

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.82

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.37

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.41

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.67

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.3

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.77

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.59

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.4

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

77%

T2 04/03
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.52 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.29

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.5

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.02 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.9

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.33 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.56

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

44%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lào Cai trong 12h tới

Thời tiết Lào Cai

mây đen u ám

19°

mây đen u ám

Cảm giác như 19°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

13°

/

23°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.49 km/h

Điểm ngưng

10°

UV

6.59

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Lào Cai