Dự báo thời tiết Lào Cai 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

23°/32°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:15 pm

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

27%

temperature
Ngày/đêm

36°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:15 pm

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

23%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 6:16 pm

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

28%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 6:16 pm

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 6:16 pm

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 6:17 pm

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 6:17 pm

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:17 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:18 pm

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:18 pm

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:18 pm

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:19 pm

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:19 pm

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:19 pm

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:20 pm

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:20 pm

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:20 pm

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

22°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:21 pm

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

36°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:21 pm

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

23°/18°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:21 pm

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

18°/23°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:22 pm

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:22 pm

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:23 pm

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

36°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/32°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:23 pm

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

37°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/33°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:23 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

24%

temperature
Ngày/đêm

38°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/34°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:24 pm

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

19%

temperature
Ngày/đêm

38°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/34°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:24 pm

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

17%

temperature
Ngày/đêm

38°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/31°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:24 pm

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

13%

temperature
Ngày/đêm

40°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/34°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:25 pm

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

16%

temperature
Ngày/đêm

39°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/35°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:25 pm

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

20%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lào Cai 30 ngày tới


Lượng mưa Lào Cai 30 ngày tới

Thời tiết Lào Cai

bầu trời quang đãng

27°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

06:07/18:15

Thấp/Cao

23°

/

39°

Độ ẩm

40%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.5 km/h

Điểm ngưng

13°

UV

1.98

Bình minh / Hoàng hôn

6:07 am
6:15 pm

Bản đồ thời tiết Windy Lào Cai