Thời tiết Núi Ta Xa - Lào Cai theo giờ

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

39%

T5 22/02
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.23

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.17

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.15

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.42 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.77

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.01

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.07

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.39

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.58

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.82

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.54

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.36

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

90%

T6 23/02
Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.43 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.25 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.14 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.15 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.37 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.24 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.09

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.52 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.05

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.58

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.83

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.93

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.28

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.83

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.33

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.32

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.35

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Núi Ta Xa - Lào Cai trong 12h tới

Thời tiết Núi Ta Xa

bầu trời quang đãng

24°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 23°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

19°

/

36°

Độ ẩm

36%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.93 km/h

Điểm ngưng

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Núi Ta Xa