Dự báo thời tiết Núi Ta Xa - Lào Cai 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

16%

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

19°/29°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

20%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.63 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.91 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

18°/15°

temperature
Sáng/tối

18°/17°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

21°/16°

temperature
Sáng/tối

14°/20°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.54 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

14°/11°

temperature
Sáng/tối

14°/13°

Áp suất

1023 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

12°/12°

temperature
Sáng/tối

10°/13°

Áp suất

1025 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Núi Ta Xa - Lào Cai 10 ngày tới

Lượng mưa Núi Ta Xa - Lào Cai 10 ngày tới

Thời tiết Núi Ta Xa

bầu trời quang đãng

24°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

19°

/

36°

Độ ẩm

36%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.93 km/h

Điểm ngưng

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Núi Ta Xa