Dự báo thời tiết Huyện Văn Quan - Lạng Sơn 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.5°/25.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  48%
 • Lượng mưa
  0.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.8°/22.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.8°/23.8°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  2.12 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 12/12
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.5°/26.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  38.9%
 • Lượng mưa
  1.69 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.9°/18.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.6°/23.1°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  1.54 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 13/12
mây cụm
26°

mây cụm

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.5°/26.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26°/19.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18.2°/23.2°
 • pressure
  Áp suất
  1017 hPa
 • wind
  Gió
  3.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 14/12
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 28°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.7°/27.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  53.1%
 • Lượng mưa
  1.86 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.1°/20°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20°/25.4°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  3.97 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 15/12
mây đen u ám
23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19°/25.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.8°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.7°/25.8°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  2.89 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Văn Quan - Lạng Sơn 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Văn Quan - Lạng Sơn 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Văn Quan

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

21°

/

25°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.06 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Văn Quan