Dự báo thời tiết Huyện Văn Quan - Lạng Sơn 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
18°

mưa vừa

Cảm giác như 18°

 • temperature
  Thấp/Cao
  17.5°/21.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.4%
 • Lượng mưa
  8.64 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  18.7°/18.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  17.2°/19.3°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  2.93 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:52/18:05
T2 27/03
mưa nhẹ
16°

mưa nhẹ

Cảm giác như 16°

 • temperature
  Thấp/Cao
  15.4°/18°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  2.65 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  16°/15.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  16.2°/16.1°
 • pressure
  Áp suất
  1017 hPa
 • wind
  Gió
  2.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/18:05
T3 28/03
mưa vừa
15°

mưa vừa

Cảm giác như 16°

 • temperature
  Thấp/Cao
  15°/16.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  9.17 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  15.5°/16.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  15.6°/16.5°
 • pressure
  Áp suất
  1018 hPa
 • wind
  Gió
  2.31 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:50/18:06
T4 29/03
mưa nhẹ
16°

mưa nhẹ

Cảm giác như 17°

 • temperature
  Thấp/Cao
  16.5°/17.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  8.35 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  17°/17.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  16.6°/17°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  2.02 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:49/18:06
T5 30/03
mưa nhẹ
17°

mưa nhẹ

Cảm giác như 18°

 • temperature
  Thấp/Cao
  17°/18.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  6.88 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  17.1°/17.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  17.7°/18°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  1.93 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/18:06

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Văn Quan - Lạng Sơn 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Văn Quan - Lạng Sơn 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Văn Quan

mây đen u ám

18°

mây đen u ám

Cảm giác như 18°

Bình minh/Hoàng hôn

05:52/18:05

Thấp/Cao

17°

/

21°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.82 km/h

Điểm ngưng

15°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:52 am
6:05 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Văn Quan