Dự báo thời tiết Huyện Văn Quan - Lạng Sơn 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:30 pm

sức gió
Gió
2.06 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:30 pm

sức gió
Gió
2.23 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:31 pm

sức gió
Gió
2.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1000 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:31 pm

sức gió
Gió
1.83 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

999 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:32 pm

sức gió
Gió
1.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:32 pm

sức gió
Gió
1.59 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:32 pm

sức gió
Gió
1.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:33 pm

sức gió
Gió
2.06 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:33 pm

sức gió
Gió
2.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:34 pm

sức gió
Gió
1.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:34 pm

sức gió
Gió
1.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:34 pm

sức gió
Gió
1.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

25°/22°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
3.75 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

22°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
3.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
2.52 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Văn Quan - Lạng Sơn 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Văn Quan - Lạng Sơn 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Văn Quan

bầu trời quang đãng

23°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 24°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:10/18:30

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

31°

độ ẩm

Độ ẩm

93%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.49 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

22°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:10 am
6:30 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Văn Quan