Dự báo thời tiết Huyện Kiên Lương - Kiên Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
33°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.7°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  11.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.5°/29.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.95 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 18/04
mây cụm
33°

mây cụm

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/35.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  10%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.8°/29.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.9°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  7.32 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 19/04
mây cụm
34°

mây cụm

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.5°/36°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.7°/29.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.2°/32.4°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  8.41 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 20/04
mây đen u ám
34°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.8°/36.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.4°/29.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.5°/33.2°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 21/04
mây đen u ám
32°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.1°/34.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  3.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.8°/29.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.6°/33.9°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  6.32 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kiên Lương - Kiên Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Kiên Lương - Kiên Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Kiên Lương

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

27°

/

33°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.81 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kiên Lương