Dự báo thời tiết Huyện Kiên Lương - Kiên Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
33°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/35.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.2%
 • Lượng mưa
  0.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.6°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  7.98 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:02/18:10
T5 23/03
mây đen u ám
33°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/34.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.5%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.8°/27.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  7.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:02/18:10
T6 24/03
mây thưa
32°

mây thưa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.3%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.1°/27.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  7.41 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:01/18:09
T7 25/03
mây cụm
34°

mây cụm

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/34.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.8%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.9°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.5°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  7.99 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:00/18:09
CN 26/03
mây thưa
34°

mây thưa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/34.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.4°/27.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/28.2°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  7.99 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:00/18:09

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kiên Lương - Kiên Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Kiên Lương - Kiên Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Kiên Lương

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

06:02/18:10

Thấp/Cao

25°

/

35°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.78 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0.57

Bình minh / Hoàng hôn

6:02 am
6:10 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kiên Lương