Dự báo thời tiết Huyện Kiên Lương - Kiên Giang 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:18 pm

Gió
3.96 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:19 pm

Gió
3.59 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:19 pm

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:19 pm

Gió
5.85 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:19 pm

Gió
5.94 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:20 pm

Gió
5.36 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:20 pm

Gió
5.47 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:20 pm

Gió
4.12 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:20 pm

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:21 pm

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kiên Lương - Kiên Giang 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Kiên Lương - Kiên Giang 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Kiên Lương

mưa nhẹ

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:37/18:18

Thấp/Cao

26°

/

28°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.67 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.73

Bình minh / Hoàng hôn

5:37 am
6:18 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kiên Lương