Dự báo thời tiết Huyện Giang Thành - Kiên Giang 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:50 pm

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:49 pm

Gió
5.09 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:49 pm

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:48 pm

Gió
4.95 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:48 pm

Gió
5.01 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:47 pm

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:46 pm

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:46 pm

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:45 pm

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:45 pm

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:44 pm

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:44 pm

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:43 pm

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:43 pm

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:42 pm

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:42 pm

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:41 pm

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:41 pm

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:40 pm

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:40 pm

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:39 pm

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:39 pm

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:39 pm

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:38 pm

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:38 pm

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:37 pm

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:37 pm

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:37 pm

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:36 pm

Gió
3.96 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:36 pm

Gió
3.91 km/h
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Giang Thành - Kiên Giang 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Giang Thành - Kiên Giang 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Giang Thành

mưa vừa

27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/17:50

Thấp/Cao

26°

/

30°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

4.302 km

wind

Gió

4.53 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Giang Thành