Dự báo thời tiết Huyện Giang Thành - Kiên Giang 3 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39.7%
 • Lượng mưa
  2.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.2°/29.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.3°/31.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.3 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 19/05
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.8°/34.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  78.2%
 • Lượng mưa
  4.96 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.4°/29.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.3°/32.3°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.33 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 20/05
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  29°/34.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  47.9%
 • Lượng mưa
  3.24 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.5°/30.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.3°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.47 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Giang Thành - Kiên Giang 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Giang Thành - Kiên Giang 3 ngày tới

Thời tiết Huyện Giang Thành

mây cụm

29°

mây cụm

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

28°

/

34°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.41 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Giang Thành