Dự báo thời tiết Huyện Trường Sa - Khánh Hòa 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:33 pm

sức gió
Gió
1.49 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:32 pm

sức gió
Gió
1.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:31 pm

sức gió
Gió
2.52 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:31 pm

sức gió
Gió
2.52 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:30 pm

sức gió
Gió
2.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:30 pm

sức gió
Gió
2.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:29 pm

sức gió
Gió
2.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:28 pm

sức gió
Gió
3.18 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:28 pm

sức gió
Gió
4.25 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:27 pm

sức gió
Gió
2.57 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:26 pm

sức gió
Gió
1.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:26 pm

sức gió
Gió
2.51 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:25 pm

sức gió
Gió
3.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:25 pm

sức gió
Gió
3.61 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:24 pm

sức gió
Gió
4.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Trường Sa - Khánh Hòa 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Trường Sa - Khánh Hòa 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Trường Sa

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:32/17:33

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

29°

độ ẩm

Độ ẩm

83%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.3 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

4.26

Bình minh / Hoàng hôn

5:32 am
5:33 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Trường Sa