Dự báo thời tiết Huyện Trường Sa - Khánh Hòa 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
5.03 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
5.07 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
4.4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
4.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
3.43 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
2.83 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
3.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
6.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
6.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
9.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
10.51 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
10.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
10.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
9.43 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
9.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Trường Sa - Khánh Hòa 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Trường Sa - Khánh Hòa 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Trường Sa

bầu trời quang đãng

25°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:07/17:47

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

27°

độ ẩm

Độ ẩm

94%

áp suất

Áp suất

1012 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.97 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:07 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Trường Sa