Dự báo thời tiết Huyện Trường Sa - Khánh Hòa 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.2°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39.7%
 • Lượng mưa
  0.46 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.7°/30.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/31.1°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.05 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 26/05
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.4°/33.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  85.5%
 • Lượng mưa
  2.98 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.1°/27.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.8°/31.1°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.38 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 27/05
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.4°/34.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  79.6%
 • Lượng mưa
  1.91 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.7°/28.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.2°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.27 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 28/05
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.9°/34.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  63.5%
 • Lượng mưa
  1.56 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.5°/28.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.5°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  4.12 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 29/05
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  59.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/29.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.5°/32.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.41 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Trường Sa - Khánh Hòa 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Trường Sa - Khánh Hòa 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Trường Sa

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

32°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.65 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Trường Sa