Dự báo thời tiết Thị xã Mỹ Hào - Hưng Yên 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.2°/27°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.1%
 • Lượng mưa
  3.68 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.7°/22.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.93 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:55/18:07
CN 26/03
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.2°/24.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  54%
 • Lượng mưa
  1.52 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.4°/21.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.6°/23°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.59 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:55/18:08
T2 27/03
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.3°/22°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  8.83 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.6°/18.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.3°/19.2°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  3.11 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:54/18:08
T3 28/03
mưa nhẹ
17°

mưa nhẹ

Cảm giác như 17°

 • temperature
  Thấp/Cao
  17.7°/18.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  6.08 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  17.7°/17.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  17.9°/17.3°
 • pressure
  Áp suất
  1015 hPa
 • wind
  Gió
  3.36 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:53/18:08
T4 29/03
mưa nhẹ
20°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  17.2°/22.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  82.4%
 • Lượng mưa
  3.76 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  20.9°/20.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18.8°/20.6°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  2.47 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:52/18:08

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Mỹ Hào - Hưng Yên 5 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Mỹ Hào - Hưng Yên 5 ngày tới

Thời tiết Thị xã Mỹ Hào

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/18:07

Thấp/Cao

22°

/

26°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.81 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

1.12

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Mỹ Hào