Dự báo thời tiết Thị xã Mỹ Hào - Hưng Yên 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
4.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
5.49 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
5.08 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
4.23 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.83 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
3.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
3.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.72 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.25 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
4.91 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Mỹ Hào - Hưng Yên 15 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Mỹ Hào - Hưng Yên 15 ngày tới

Thời tiết Thị xã Mỹ Hào

mây rải rác

24°

mây rải rác

Cảm giác như 25°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:58/18:06

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

40°

độ ẩm

Độ ẩm

89%

áp suất

Áp suất

1004 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

22°

uv

UV

0.54

Bình minh / Hoàng hôn

5:58 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Mỹ Hào