Dự báo thời tiết Thành Phố Hưng Yên - Hưng Yên 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

18°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/18°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:08 pm

Gió
4.19 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:08 pm

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:08 pm

Gió
3 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:09 pm

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:09 pm

Gió
4.27 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:10 pm

Gió
4.4 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:10 pm

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

22°/18°

temperature
Sáng/tối

25°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:10 pm

Gió
5.99 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:10 pm

Gió
3.66 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:11 pm

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:11 pm

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:11 pm

Gió
4.25 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:12 pm

Gió
4.91 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:12 pm

Gió
5.53 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:12 pm

Gió
4.92 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:12 pm

Gió
4.96 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:13 pm

Gió
4.52 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:13 pm

Gió
4.57 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:13 pm

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Hưng Yên - Hưng Yên 20 ngày tới


Lượng mưa Thành Phố Hưng Yên - Hưng Yên 20 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Hưng Yên

mây đen u ám

19°

mây đen u ám

Cảm giác như 19°

Bình minh/Hoàng hôn

05:54/18:08

Thấp/Cao

18°

/

19°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:54 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Hưng Yên