Dự báo thời tiết Thành Phố Hưng Yên - Hưng Yên 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.9°/27.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36%
 • Lượng mưa
  1.06 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.3°/22.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/26.2°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  3.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 13/12
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36%
 • Lượng mưa
  0.97 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.2°/23.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.4°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1017 hPa
 • wind
  Gió
  4.44 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 14/12
mây đen u ám
28°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.2°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.5°/24.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/27.4°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  4.8 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 15/12
mây cụm
27°

mây cụm

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.3°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.7°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  5.24 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 16/12
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  14°/25°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.4%
 • Lượng mưa
  6.56 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.7°/13.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/16.4°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  6.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Hưng Yên - Hưng Yên 5 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Hưng Yên - Hưng Yên 5 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Hưng Yên

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

22°

/

27°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.73 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Hưng Yên