Dự báo thời tiết Thị xã Hương Trà - Huế 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/31.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  69.9%
 • Lượng mưa
  3.12 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.2°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.1°/27.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.36 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:49/18:01
T2 27/03
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.5°/31.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  66.1%
 • Lượng mưa
  4.73 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.2°/23.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.9°/27.9°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.22 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/18:01
T3 28/03
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.3°/31.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.7%
 • Lượng mưa
  14.19 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.2°/23.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.7°/25.6°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  2.46 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/18:01
T4 29/03
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.7°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  70.3%
 • Lượng mưa
  9.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.5°/23.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/27.2°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  2.65 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/18:01
T5 30/03
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.8°/31.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  60.3%
 • Lượng mưa
  3.44 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.3°/22.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.8°/28.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/18:01

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Hương Trà - Huế 5 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Hương Trà - Huế 5 ngày tới

Thời tiết Thị xã Hương Trà

mây cụm

26°

mây cụm

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:49/18:01

Thấp/Cao

22°

/

31°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:49 am
6:01 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Hương Trà