Dự báo thời tiết Thị xã Hương Trà - Huế 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:00 pm

Gió
3.86 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:00 pm

Gió
3.63 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:01 pm

Gió
3.9 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:01 pm

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:01 pm

Gió
4.05 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:01 pm

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:01 pm

Gió
4.37 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:01 pm

Gió
4.22 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:01 pm

Gió
4.09 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:02 pm

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:02 pm

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:02 pm

Gió
3.98 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:02 pm

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:02 pm

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

24°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:02 pm

Gió
3.79 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:03 pm

Gió
4.05 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:03 pm

Gió
4.05 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:03 pm

Gió
4.05 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:03 pm

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:03 pm

Gió
4.09 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:03 pm

Gió
4.09 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:04 pm

Gió
4.56 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:04 pm

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:04 pm

Gió
4.27 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:04 pm

Gió
4.18 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:04 pm

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:05 pm

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:05 pm

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:05 pm

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:05 pm

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Hương Trà - Huế 30 ngày tới


Lượng mưa Thị xã Hương Trà - Huế 30 ngày tới

Thời tiết Thị xã Hương Trà

mây thưa

33°

mây thưa

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

05:52/18:00

Thấp/Cao

24°

/

35°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

8 km

wind

Gió

3.09 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

8.38

Bình minh / Hoàng hôn

5:52 am
6:00 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Hương Trà