Dự báo thời tiết Quận 9 - Hồ Chí Minh 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:04 pm

Gió
3.94 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:04 pm

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:04 pm

Gió
4.25 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:04 pm

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:04 pm

Gió
4.48 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:04 pm

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:04 pm

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:03 pm

Gió
4.54 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

43%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận 9 - Hồ Chí Minh 10 ngày tới

Lượng mưa Quận 9 - Hồ Chí Minh 10 ngày tới

Thời tiết Quận 9

mây thưa

29°

mây thưa

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:56/18:04

Thấp/Cao

24°

/

36°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.14 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:56 am
6:04 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận 9