Dự báo thời tiết Quận 9 - Hồ Chí Minh 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28°/36.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  93.7%
 • Lượng mưa
  8.49 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/29.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.4°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.54 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 19/05
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.9°/31.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.9%
 • Lượng mưa
  18.79 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/28.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.7°/30.2°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.32 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 20/05
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.7°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  10.44 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/27.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.3°/30.2°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.18 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 21/05
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.6°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  21.71 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/27.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.1°/33.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.67 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 22/05
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.6°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  6.48 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.8°/28.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.6°/32.8°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.79 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận 9 - Hồ Chí Minh 5 ngày tới

Lượng mưa Quận 9 - Hồ Chí Minh 5 ngày tới

Thời tiết Quận 9

mây cụm

33°

mây cụm

Cảm giác như 40°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

27°

/

36°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

11.4

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Quận 9