Dự báo thời tiết Quận 8 - Hồ Chí Minh 5 ngày tới

Hiện tại
mưa rất nặng
26°

mưa rất nặng

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/26.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  32.03 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.1°/24.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.08 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:43
T3 03/10
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/30.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  13.92 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.7°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.86 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:43
T4 04/10
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/29.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  16.88 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.8°/25.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/27.7°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.79 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:42
T5 05/10
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/30.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  9.43 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.2°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/29.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.57 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:41
T6 06/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  6.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.4°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/30.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.42 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:41

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận 8 - Hồ Chí Minh 5 ngày tới

Lượng mưa Quận 8 - Hồ Chí Minh 5 ngày tới

Thời tiết Quận 8

mưa cường độ nặng

26°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:42/17:43

Thấp/Cao

24°

/

26°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

7 km

Gió

1.03 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0.55

Bình minh / Hoàng hôn

5:42 am
5:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận 8