Dự báo thời tiết Quận 8 - Hồ Chí Minh 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:14 pm

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:14 pm

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:14 pm

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:15 pm

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:15 pm

Gió
4.22 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:15 pm

Gió
4.32 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:15 pm

Gió
4.54 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:16 pm

Gió
4.45 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:16 pm

Gió
3.99 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:16 pm

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận 8 - Hồ Chí Minh 10 ngày tới

Lượng mưa Quận 8 - Hồ Chí Minh 10 ngày tới

Thời tiết Quận 8

mây cụm

28°

mây cụm

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:30/18:14

Thấp/Cao

25°

/

28°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.12 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:30 am
6:14 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận 8