Dự báo thời tiết Quận 5 - Hồ Chí Minh 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.86 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.26 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
1.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.21 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

35°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.43 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
1.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
1.79 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận 5 - Hồ Chí Minh 15 ngày tới

Lượng mưa Quận 5 - Hồ Chí Minh 15 ngày tới

Thời tiết Quận 5

mây thưa

28°

mây thưa

Cảm giác như 32°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:54/18:04

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

37°

độ ẩm

Độ ẩm

83%

áp suất

Áp suất

1009 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.09 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:54 am
6:04 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận 5