Dự báo thời tiết Quận 5 - Hồ Chí Minh 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:04 pm

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:04 pm

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:04 pm

Gió
4.12 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:04 pm

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:04 pm

Gió
5.25 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:04 pm

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:04 pm

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:03 pm

Gió
4.54 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:03 pm

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:03 pm

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:03 pm

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:03 pm

Gió
3.38 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:03 pm

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:03 pm

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

38%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận 5 - Hồ Chí Minh 20 ngày tới


Lượng mưa Quận 5 - Hồ Chí Minh 20 ngày tới

Thời tiết Quận 5

mây thưa

28°

mây thưa

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:56/18:04

Thấp/Cao

24°

/

36°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.12 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:56 am
6:04 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận 5