Dự báo thời tiết Quận 3 - Hồ Chí Minh 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
1.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
1.25 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.06 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
1.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.16 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.16 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.56 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận 3 - Hồ Chí Minh 15 ngày tới

Lượng mưa Quận 3 - Hồ Chí Minh 15 ngày tới

Thời tiết Quận 3

mây rải rác

33°

mây rải rác

Cảm giác như 36°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:16/17:58

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

34°

độ ẩm

Độ ẩm

49%

áp suất

Áp suất

1007 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.6 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

21°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:16 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận 3