Dự báo thời tiết Quận 3 - Hồ Chí Minh 5 ngày tới

Hiện tại
mây cụm
36°

mây cụm

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/37.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.2%
 • Lượng mưa
  0.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.1°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.6°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.8 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/18:04
T5 23/03
mây cụm
35°

mây cụm

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/36.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.1%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.6°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.08 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/18:04
T6 24/03
mây cụm
34°

mây cụm

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/38.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.7%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.1°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/35.5°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  6.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:55/18:04
T7 25/03
mây thưa
33°

mây thưa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/36°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.7%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/34.7°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  6.6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:54/18:04
CN 26/03
bầu trời quang đãng
32°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.7°/36°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.3%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.7°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.3°/35.5°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  6.74 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:54/18:04

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận 3 - Hồ Chí Minh 5 ngày tới

Lượng mưa Quận 3 - Hồ Chí Minh 5 ngày tới

Thời tiết Quận 3

mây cụm

27°

mây cụm

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:56/18:04

Thấp/Cao

25°

/

37°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.71

Bình minh / Hoàng hôn

5:56 am
6:04 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận 3