Dự báo thời tiết Quận 11 - Hồ Chí Minh 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:48 pm

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:47 pm

Gió
5.11 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:46 pm

Gió
5.07 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:46 pm

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:45 pm

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:44 pm

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:44 pm

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:43 pm

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:43 pm

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:42 pm

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:41 pm

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:41 pm

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:40 pm

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:40 pm

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:39 pm

Gió
3.94 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:38 pm

Gió
3.95 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:38 pm

Gió
4.73 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:37 pm

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:37 pm

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:36 pm

Gió
3.73 km/h
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận 11 - Hồ Chí Minh 20 ngày tới


Lượng mưa Quận 11 - Hồ Chí Minh 20 ngày tới

Thời tiết Quận 11

mưa nhẹ

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:42/17:48

Thấp/Cao

25°

/

29°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.57 km/h

Điểm ngưng

28°

UV

4.73

Bình minh / Hoàng hôn

5:42 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận 11