Dự báo thời tiết Quận 11 - Hồ Chí Minh 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
1.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
1.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
1.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
1.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
4.23 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
4.23 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.31 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận 11 - Hồ Chí Minh 15 ngày tới

Lượng mưa Quận 11 - Hồ Chí Minh 15 ngày tới

Thời tiết Quận 11

mây rải rác

29°

mây rải rác

Cảm giác như 33°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:15/17:59

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

34°

độ ẩm

Độ ẩm

74%

áp suất

Áp suất

1012 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

8 km

wind

Gió

4.12 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

8.44

Bình minh / Hoàng hôn

6:15 am
5:59 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận 11