Thời tiết Huyện Vị Thuỷ - Hậu Giang theo giờ

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.7

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.58

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.78

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.53

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.46

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.6

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.94 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.53

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
4.74 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.59

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
6.11 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.85

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
6.6 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.59

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.88 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.67

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.4 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.38 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.48 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.16 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.32 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

67%

CN 21/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.7

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.57

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.74

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.2

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.84

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.89

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.96

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.97

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.27

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.18 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.26

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.19 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.59

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.29 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.81 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.32 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.55 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

63%

T2 22/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vị Thuỷ - Hậu Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Vị Thuỷ

mây cụm

26°

mây cụm

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

39°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.39 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0.7

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Vị Thuỷ