Dự báo thời tiết Huyện Vị Thuỷ - Hậu Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  22.54 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.7°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/27.9°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.7 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:54
CN 24/09
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/30.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  12.03 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.7°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/26.9°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.58 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:53
T2 25/09
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/26.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  20.09 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.2°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/25.4°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:52
T3 26/09
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/28.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  16.77 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.8°/25.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/28.4°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.99 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:52
T4 27/09
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/26.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  31.66 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.3°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/25.9°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.54 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:51

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vị Thuỷ - Hậu Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Vị Thuỷ - Hậu Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Vị Thuỷ

mưa nhẹ

25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/17:54

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

6.961 km

Gió

2.18 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0.55

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:54 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Vị Thuỷ