Dự báo thời tiết Huyện Bạch Long Vĩ - Hải Phòng 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:47 pm

Gió
4.75 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:46 pm

Gió
6.17 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:45 pm

Gió
6.89 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:45 pm

Gió
4.31 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:44 pm

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:43 pm

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:42 pm

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:41 pm

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:40 pm

Gió
3.86 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:39 pm

Gió
4.33 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:38 pm

Gió
4.33 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:37 pm

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:36 pm

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:35 pm

Gió
3.95 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:34 pm

Gió
9.72 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

24°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/24°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:34 pm

Gió
14.7 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

23°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:33 pm

Gió
14.7 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

23°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:32 pm

Gió
7.94 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:31 pm

Gió
6.15 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:30 pm

Gió
3.54 km/h
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bạch Long Vĩ - Hải Phòng 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Bạch Long Vĩ - Hải Phòng 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Bạch Long Vĩ

bầu trời quang đãng

31°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

05:42/17:47

Thấp/Cao

26°

/

31°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.6 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

3.25

Bình minh / Hoàng hôn

5:42 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bạch Long Vĩ