Dự báo thời tiết Huyện Bạch Long Vĩ - Hải Phòng 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/29.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  5.99 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.5°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.9°/28.5°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 19/05
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  10.39 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.1°/29.6°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  5.55 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 20/05
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/26°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  15.55 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.6°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/26.1°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.23 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 21/05
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/30.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.9%
 • Lượng mưa
  11.24 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.98 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 22/05
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/28.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  9.85 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.4°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/27.2°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bạch Long Vĩ - Hải Phòng 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bạch Long Vĩ - Hải Phòng 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Bạch Long Vĩ

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

29°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

2.86

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bạch Long Vĩ